Aktualności

W dniu 27 maja 2022 r. odbyła się Konferencja Naukowa w formie hybrydowo – stacjonarnej w siedzibie Collegium Humanum w Warszawie oraz online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams – pt. „Prawo przedsiębiorców w dobie pandemii Covid-19 – problemy i wyzwania” organizowanej przez Instytut Prawa Collegium Humanum pod Honorowym Patronatem:

 1. Jego Magnificencji Rektora Collegium Humanum prof. dr hab. Pawła Czarneckiego MBA, DBA, LL.M, MPH DR H.C.
 2. Fundacji im. Alexisa De Tocqueville’a.
 3. Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i pracodawców Przedziębiorcy.pl.
 4. Polskiej federacji szpitali.
 5. Centrum Analiz Prawnych Collegium Humanum.

W komitecie naukowym konferencji zasiadali:

 1. prof. UW dr hab. Leszek Bosek, Uniwersytet Warszawski, Katedra Prawa Cywilnego, Kierownik Centrum Prawa Medycznego i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego, WPiA UW, Sędzia Sądu Najwyższego
 2. prof. UwB dr hab. Adam Doliwa, Uniwersytet w Białymstoku, Kierownik Zakładu Prawa Cywilnego, Wydział Prawa UwB
 3. CH dr hab. Jarosław J. Fedorowski, MD, PhD, MBA, FACP, FESC – Prezes Polskiej Federacji Szpitali
 4. prof. CH dr hab. Edyta Hadrowicz, Collegium Humanum w Warszawie, Dyrektor Instytutu Prawa, Instytut Prawa Collegium Humanum w Warszawie
 5. UW dr hab. Maciej Jacek Kaliński, Uniwersytet Warszawski, Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, WPiA UW
 6. prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, Uniwersytet Warszawski, Katedra Prawa Handlowego, WPiA UW, Sędzia Sądu Najwyższego

Panele dyskusyjne w zakresie prawa przedsiębiorców pozwoliły na wieloaspektową analizę problemów prawnych związanych z pandemią Covid-19 i jej skutkami, a także przyczynił się do nawiązania nowych kontaktów, wzmocnienia istniejących oraz zaowocował podjęciem wspólnych inicjatyw badawczych.

Konferencja umożliwiła ocenę rozwiązań prawnych i procesu legislacyjnego w zakresie szeroko rozumianego prawa przedsiębiorców wprowadzonych do polskiego porządku w czasie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, a w szczególności do analizy ich skuteczności.

Szczegółowy program konferencji można znaleźć pod adresem:

https://humanum.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-pt-prawo-przedsiebiorcow-w-dobie-pandemii-covid-19-problemy-i-wyzwania