Aktualności
W dniach 15-16 lutego 2023 r. Członkowie Zarządu Piotr Śliwiński i Jakub Przeorek uczestniczyli w międzynarodowej konferencji naukowej „Wolność w różnych obszarach życia społecznego”, która odbyła się w Paryżu. Podczas trwających obrad przedstawiciele fundacji wygłosili referat „Pojęcie wolności w myśli Alexisa de Tocqueville’a”.
 
Konferencja była świetną okazją do promocji myśli i wartości patrona fundacji oraz wymiany poglądów na temat rozumienia fundamentalnego pojęcia wolności. 🇫🇷🇵🇱