Aktualności
W dniu 24 kwietnia 2023 r. na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła debata pod tytułem „Jak rozwinąć konkurencję na torach? Debata o otwarciu rynku kolei pasażerskich” organizowana przez Fundację im. Alexisa de Tocqueville’a, wspólnie z Fundacją Pro Kolej oraz Kołem Naukowym Prawa Nowych Technologii UKSW.
 
W debacie wzięli udział Karol Trammer – autor książki „Ostre cięcie”, twórca i redaktor naczelny pisma Z Biegiem Szyn, dr hab. Stefan Akira Jarecki, profesor WIT – członek Rady Nadzorczej Fundacji im. Alexisa de Tocqueville’a oraz członek Rady Programowej Fundacji Pro Kolej, dr Ariel Ciechański – adiunkt w Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Paulina Matysiak – przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym, Karol Kłosowski – dyrektor Departamentu Przewozów Pasażerskich w Urzędzie Transportu Kolejowego oraz Leszek Miętek – prezydent Prezydium Rady Krajowej Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Moderatorem i prowadzącym debatę był zaś Piotr Śliwiński – Prezes Zarządu Fundacji im. Alexisa de Tocqueville’a.
 
Podczas debaty omawiano kluczowe aspekty otwarcia rynku kolei pasażerskich i wprowadzenia konkurencji na torach. Paneliści przedstawili swoje poglądy na temat tego, jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą ta koncepcja, jakie przeszkody należy pokonać, aby ją zrealizować, oraz jakie działania powinny być podjęte w celu zwiększenia efektywności i konkurencyjności systemu kolejowego w Polsce.
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tak ważnej debacie na temat przyszłości polskiej kolei oraz naszym Partnerom z PandaTV za udzielone wsparcie medialne  i zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych działań!