Aktualności

W dniu 4 marca 2023 r. przedstawiciele Fundacji im. Alexisa de Tocqueville’a na zaproszenie JM Rektora Collegium Humanum prof. dr hab. Pawła Czarneckiego uczestniczyli w uroczystej Gali Absolwentów studiów podyplomowych Collegium Humanum organizowanej w Teatrze Palladium.

Gościem specjalnym Gali była Izabela Trojanowska, która otrzymała od Rektora Złoty Medal Sukcesu przyznany za wybitną twórczość artystyczną i wkład w rozwój kultury. Dziękujemy naszym Partnerom za zaproszenie na to wspaniałe wydarzenie.