Prezes Zarządu

adw. Piotr Paweł Śliwiński LL.M.

Prawnik, ekonomista i socjolog. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydziału Prawa Kanonicznego tej samej uczelni, Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (socjologia), a także Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował również na Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem (socjologia) oraz ukończył kursy organizowane na Uniwersytecie w Tartu (Martens Summer School on International Law), Uniwersytecie w Lubljanie (Ljubljana Doctoral Summer School in empirical methods for economic analysis) i University of Oxford (International Human Rights Law Summer School). W 2016 roku uzyskał tytuł Magister Legum (LL.M.) z zakresu prawa niemieckiego i europejskiego na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Absolwent programu European Master in Law and Economics (Erasmus University Rotterdam i Universität Hamburg). Uczestnik Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Wykonuje zawód adwokata. Od lat zaangażowany w szereg inicjatyw mających na celu ochronę praw człowieka, edukację prawną oraz pomoc osobom niezamożnym (uczelniane kliniki prawa, Fundacja Academia Iuris, Tydzień Konstytucyjny etc.). Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Członkowie Zarządu

adw. Adam Poniewierka

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2022 roku wykonuje zawód adwokata. Do jego zainteresowań naukowych należą zagadnienia prawa karnego, kryminologii oraz ochrony danych osobowych. W okresie studiów, jako wolontariusz brał udział w projektach organizowanych przez Fundację Court Watch Polska oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka, gdzie równocześnie jako praktykant zdobywał swoje pierwsze doświadczenia zawodowe. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej współpracował z warszawskimi kancelariami specjalizującymi się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Prywatnie wielbiciel historii, polityki międzynarodowej, dobrej kuchni oraz podróży, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków wschodnich.

Jakub Przeorek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Aplikant rzecznikowski. Aktywny uczestnik licznych kół i organizacji studenckich, w tym Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego UKSW i Koła Prawa Prywatnego UKSW. Członek Komisji Prawnej Samorządu Studentów UKSW (2013-2018) oraz członek kolegium redakcyjnego kwartalnika naukowego „Młody Jurysta”. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo jako wolontariusz w klinikach prawa prowadzonych przez Fundację Academia Iuris, a następnie w Biurze Dyrektora Centrum Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie był jednym z organizatorów corocznego seminarium polsko-tajwańskiego. Finalista Olimpiady Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego (2013) oraz zdobywca 3 miejsca w konkursie na najlepszy esej w ramach Jesiennej Szkoły Leszka Balcerowicza (2016). Współtwórca oraz współprowadzący programu „Wróble Temidy”. Interesuje się polityką, ekonomią, historią oraz piłką nożną. Pasjonat podróży.

Rada Nadzorcza

Adam Bukowski

Prawnik, zastępca notarialny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Programu Business Law Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2018). Ukończył aplikację przy Izbie Notarialnej w Warszawie i zdał egzamin notarialny. Szczególnie bliskie jest mu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego oraz prowadzenie działalności edukatorskiej kształtującej świadomość prawną społeczeństwa. W kręgu jego zainteresowań znajdują się przede wszystkim zagadnienia z obszaru prawa spółek handlowych oraz nieruchomości. Prywatnie miłośnik Kaukazu i gier planszowych.

adw. Adrianna Chrościcka-Bloch

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowanej przez British Law Center przy współpracy Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Cambridge. Posiadaczka certyfikatu International Management Module, uzyskanego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Universität Kassel (Niemcy). Członkini Izby Adwokackiej w Warszawie. Od lat związana z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej oraz ochrony praw człowieka. Ponadto, jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych dotyczących jej zainteresowań badawczych, w szczególności prawa wspólnotowego oraz międzynarodowego. Prelegentka na wielu konferencjach naukowych.

adw. Julia Wysocka

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Studiowała również prawo na Uniwersytecie w Cardiff, w ramach programu Erasmus. Wykonuje zawód adwokata. W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej współpracowała z warszawskimi kancelariami prawnymi, gdzie doradzała zarówno podmiotom gospodarczym jak i instytucjom finansowym przy transakcjach finansowania. Posiada doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów z sektora OZE w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych. Od czasów studenckich zaangażowana w inicjatywy, którym celem jest ochrona praw człowieka i szerzenie edukacji prawnej, w tym jako wolontariusz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Prywatnie uwielbia wycieczki rowerowe za miasto i pasjonuje się podróżami, a także nauką języków obcych.

dr hab. Stefan Akira Jarecki, prof. WIT

Profesor uczelni na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie (działającej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk). Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP). Koordynator obszaru kształcenia prawo i administracja w KSAP. Uczestnik Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Członek Rady Naukowej Fundacji ProKolej. Zawodowo od lat związany z administracją publiczną. Reprezentował władze polskie przed Komisją Europejską (m.in. w sprawach dotyczących pomocy publicznej w transporcie). Trener wewnętrzny w jednym z urzędów centralnej administracji rządowej. Autor kilkudziesięciu publikacji, poświęconych głównie zagadnieniom regulacji gospodarczej i pomocy publicznej. Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Uczestniczy w DG Regio Community of Practitioners oraz instrumencie Peer2Peer, m.in. jako ekspert w zakresie transportu kolejowego.

adw. Joanna Tkaczyk-Lipnicka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz  studiów podyplomowych z zakresu prawa konkurencji organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczka Seminarium Doktorskiego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W trakcie studiów zaangażowana w prace Fundacji Academia Iuris. Od wielu lat aktywna w ramach samorządu adwokackiego, gdzie jest między innymi Przewodniczącą Sekcji Prawa Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego oraz Wiceprzewodniczącej Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury i Sportu przy ORA w Warszawie. Członkini redakcji „Młodej Palestry” od momentu reaktywacji czasopisma w 2015 roku. Współorganizatorka wielu konferencji i szkoleń. Autorka tekstów publikowanych na łamach „Nowej Palestry” i „Rzeczpospolitej”. W 2021 r. wybrana na zastępcę członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury. Przewodnicząca Komisji do spraw wsparcia w wykonywaniu zawodu.

Hubert Jaroś

Prawnik, absolwent prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczery pasjonat prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawno-podatkowej obsłudze przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie podatków dochodowych, postępowań podatkowych oraz podatku od nieruchomości. Od lat zbiera zawodowe szlify w największych firmach doradztwa podatkowego w Polsce. Obecnie wspiera klientów EY Polska. Autor i współautor tekstów publikowanych m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”. Prywatnie valencianista, wielbiciel muzyki rockowej, historii i podróży.

Rada programowa

Jadwiga Czartoryska

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Paryskiego oraz francusko-polskich studiów podyplomowych SGH & HEC. Po 1991 r. organizowała biuro Francusko-Polskiej Izby Handlowej, a następnie Centrum Inwestycji Francuskich w Polsce. Współpracowała z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej i Polską Agencją Rozwoju Regionalnego, gdzie współtworzyła pierwsze programy rozwoju regionalnego. W kolejnych latach pracowała jako dyrektor ds. komunikacji instytucjonalnej i public relations m.in. w Fidea Management i Saint-Gobain. W latach 2000–2006 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Paryżu. Od kwietnia 2008 do 2015 była prezesem Fundacji Orange. Realizowała takie projekty jak „Dźwięki marzeń”, „Telefon do Mamy”, „Szkoła bez przemocy” czy „Akademia Orange”. Doradczyni prezesa zarządu Orange Polska.

prof. Zbigniew Lewicki

Politolog, amerykanista i anglista. W 1973 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych a w 1982 r.  stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Stypendysta American Council of Learned Societies, Woodrow Wilson International Center for Scholars, The Huntington Library, Winterthur Library i Fundacji Kościuszkowskiej oraz wykładowca na szeregu uczelni amerykańskich. Badacz polityki, , historii, kultury i literatury amerykańskiej. Autor licznych publikacji,w tym The Bang and the Whimper oraz wielotomowej Historii Cywilizacji Amerykańskiej. Pełnił funkcję dyrektora Departamentu Ameryki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, dyrektora w Institure of East-West Studies w Nowym Jorku i Pradze oraz dyrektora Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczący Rady Instytutu w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

prof. Irena Lipowicz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 1981 uzyskała na tym wydziale stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Sytuacja systemu informatycznego w sferze prawa administracyjnego. W 1992 otrzymała na macierzystej uczelni stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej. W 2020 otrzymała tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Autorka licznych publikacji naukowych. Prowadziła wykłady na wielu uczelniach w Polsce i za granicą. W latach 2010 – 2015 sprawowała urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Członkini rady United Nations University, rady Fundacji Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, rady Fundacji Służby Rzeczypospolitej oraz Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej przy GIODO. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015), Krzyżem Komandorskim I Klasy Odznaki Honorowej za Zasługi dla Republiki Austrii (1999), a także Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec (2009). Wyróżniona Nagrodą im. Grzegorza Palki (1999), Nagrodą im. Edwarda J. Wende (2005)[, Nagrodą im. Wojciecha Korfantego (2011), Nagrodą Viadriny, przyznawaną przez Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2014), Nagrodą Księżnej Jadwigi Śląskiej (2015), a także Nagrodą im. Michała Serzyckiego (2019).

r.pr. prof. Marcin Matczak

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2002 uzyskał tam na podstawie rozprawy pt. Kompetencja organu administracji publicznej. Analiza teoretyczno-prawna stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa. W 2011 na Wydziale Prawa i Administracji UW, na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa, otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W 2021 otrzymał tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalista w zakresie prawa publicznego, interpretacji prawniczej i sądowego stosowania prawa. Członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy oraz Rady Programowej Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego. W 2017 otrzymał Nagrodę Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego. Redaktor naczelny Life Sciences Law Blog. Autor wielu tekstów popularnonaukowych z zakresu prawa, publikowanych m.in. w Tygodniku Powszechnym i na Verfassungsblog. Autor ponad pięćdziesięciu polskich i zagranicznych prac naukowych, w tym trzech monografii.

r.pr. dr Szymon Pawłowski L.LM.

Doktor nauk prawnych. Radca prawny. Kierownik kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ekspert w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Główny specjalista w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP (2009-2017). Absolwent programu L.LM na Uniwersytecie w Kolonii (2001-2005). Wielokrotny stypendysta DAAD. W 2013 r. odbył stypendium w European University Institute. W latach 2017-2018 współpracował z Instytutem Maxa Plancka w Monachium. Laureat konkursu „Polskie wyzwania: państwo – tożsamość – rozwój” na najlepszą pracę doktorska organizowanego przez Prezydenta RP. Współtwórca i organizator Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego oraz finansowego i dotyczących bankowości. Prywatnie interesuję się muzyką filmową i klasyczną.

adw. Mikołaj Pietrzak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom Cambridge University Certificate in English and European Law. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie od listopada 2016 r. W latach 2010-2016 był przewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W latach 2016 -2020 był członkiem pięcioosobowej Rady dyrektorów Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz pomocy ofiarom tortur. Laureat nagrody im. Edwarda Wende. Członek międzynarodowych prawniczych organizacji takich jak European Criminal Bar Association, National Association of Criminal Defense Lawyers w Stanach Zjednoczonych oraz The Legal Experts Advisory Panel stworzonego w ramach organizacji Fair Trials International. Członek samorządu adwokackiego przy Międzynarodowym Trybunale Karnym. Koordynował program „Prawa człowieka a rozliczenia z przeszłością” prowadzony przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Jest jednym z założycieli oraz członkiem zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Prowadzi przede wszystkim sprawy z zakresu prawa karnego, konstytucyjnego oraz ochrony praw człowieka.

Sędzia TK w st. spoczynku Jerzy Stępień

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykonywał zawód sędziego i radcy prawnego. W 1980 był współzałożycielem „Solidarności” w Regionie Świętokrzyskim. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w grupie roboczej do spraw samorządu terytorialnego. W czerwcu 1999 został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, zaś w latach 2006-2008 pełni funkcję jego prezesa. Dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy Uczelni Łazarskiego oraz wykładowca i prorektor tej uczelni w latach 2014-19. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Giedymina (2008) i Złotym Krzyżem Zasługi (2006). Wyróżniony Brązowym Medalem Gloria Artis, złotą odznaką Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015), Medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”. W 2013 za działalność publiczną otrzymał Nagrodę Newsweeka im. Teresy Torańskiej.

 

r.pr. dr Jarosław Bełdowski

Uzyskał stopień doktora na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Jest także absolwentem Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven (cum laude LL.M. in European Union law, stypendium Flemish Community). Był również Chevening Scholar na Uniwersytecie w Oksfordzie (stypendium UK Ministry of Foreign Affairs and Open Society Institute) oraz stażystą Parlamentu Europejskiego (stypendium Robert Schumann Foundation w Luxembourgu). Łączy karierę zawodową z akademicką będąc adunktem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2002-2006 zajmował stanowiska Dyrektora Oddziału Okręgowego oraz Naczelnika Wydziału Współpracy Międzynarodowej w Narodowym Banku Polskim. W latach 2009-2012 był Doradcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, a do w latach 2012-2014 był I Wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. Współzałożyciel i Prezes Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz Prezes Polskiego Instytutu Myśli Gospodarczej. Koordynuje międzynarodowy program magisterski European Master in Law and Economic w Szkole Głównej Handlowej. Autor licznych publikacji z zakresu prawa i ekonomii.